Facebook Pixel

Въвеждане на временни ограничения върху търговията с петрол

28.04.2020

Уважаеми клиенти,

Във връзка с високата пазарна волатилност от последните няколко дни, силните колебания на цената на петрола от по над 50% в рамките на една търговска сесия, безпрецедентното понижение на цената на майските фючърси върху суров петрол под $0 за барел и заради решенията на повечето финансови посредници и редица финансови институции (международни доставчици на ликвидност) за налагане на ограничения по отношение на търговията с петрол и затваряне на позиции в случай на допълнителни понижения на цените, БенчМарк взе решение да постави допълнителни ограничения върху търговията с инструменти, базирани върху цената на петрола в платформите MetaTrader 4 и 5, а именно USOIL, UKOIL, WTI, BRENT. Ограниченията ще бъдат въведени при следните условия:

  • Поставяне в режим “Close Only” на отворените позиции във всеки от горните инструменти, в случай че неговата цена се понижи под 5 USD. Това означава, че отворените позиции ще може да се затварят, но няма да може да се отварят нови позиции. Забележка: към момента инструментът WTI вече е в режим “Close Only”.
  • Затваряне на отворените позиции във всеки от горните инструменти, в случай че неговата цена се понижи под 3 USD. Това означава, че всички отворени позиции ще бъдат затворени по пазарни цени

БенчМарк ще ви уведоми своевременно при промяна във всяко от временните ограничения.

С пожелание за успешна търговия,

БенчМарк